Fotbalový klub navštíví tým Létajících trenérů

04.04.2013 20:25

Akce, která proběhne ve středu, 10. dubna 2013 od 16 hodin, ve fotbalovém areálu v Rájci-Jestřebí, je určená všem, kteří se zajímají o nové trendy v treéninkovém procesu našich nejmenších. Akce je určená skutečně všem - dětem, rodičům a funkcionářům. Přijďte se proto podívat, jak se dnes trénuje mládež a jakým směrem se náš klub chce v oblasti práce s mládeží posunout!

Proběhne praktická ukázka i diskuze na toto téma a přinášet přímo k nim informace, které získali na seminářích, vyšších trenérských licencích, ale i zahraničních stážích. Tato akce je otevřená i pro trenéry ostatních klubů a vlastně i ostatních věkových kategorií, protože většinou to, co je náplní tréninku v přípravkách, má své podstatné uplatnění i ve starších kategoriích, i když s určitými úpravami.
Jistě se najde i pár pochybovačů, kteří budou zvedat oči v sloup, ale těch vždy bylo, je a bude dost. Stejně jako při zavádění malých forem fotbalu se však tento počet zmenšoval a ti kdo zpočátku odporovali a problematizovali, již přizvukují a spolupracují. Vlastně jsme se tím vrátili na plácky a je třeba přidat ještě více informované trenéry a vůbec dospělé, kteří v naší malé zemi táhnout za jeden provaz, abychom byli i v budoucnu schopní konkurovat evropským obrům.
Tak jako trenér dětí má vědět co, jak a proč trénovat, jako rozhodčí fotbalu dětí má znát znění a zejména ducha pravidel dětského fotbalu, jako rodiče mají chtít spolupracovat s trenéry na výchově a učení fotbalu, tak i funkcionáři mají vytvářet co nejlepší podmínky a ptát se, co ještě vylepšit a hledat cesty, jak to udělat.

Přijďte proto mezi nás na tuto akci, těšíme se na Vaši návštěvu!